Gynaecologen in de regio Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis en expertise | MyoomzorgHet verbeteren van de myoomzorg in de regio Zuidwest-Nederland | MyoomzorgGynaecologen in de regio Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis in een samenwerkingsverband | Myoomzorg

Het samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband MyoomZorg bundelen gynaecologen die toegewijd zijn aan de myoomzorg uit de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hun kennis en expertise inzake de diagnostiek en behandeling van myomen. Met als resultaat dat de patiënte in deze regio terecht kan voor excellente, doelmatige en complete myoomzorg. Deze zorg is overal hetzelfde en wordt geleverd volgens de beste standaard. De patiënte ontvangt de juiste myoomzorg op de juiste plaats en kan in haar eigen regio terecht voor de volledige behandeling. Expertise ontstaat door samenwerking.

Regionaal overleg
Eens per kwartaal overleggen gynaecologen uit de deelnemende ziekenhuizen met elkaar. Expertise en kennis worden dan met elkaar gedeeld en nieuwe ontwikkelingen en technieken worden besproken. Ook worden complexe zorgvragen met elkaar besproken: voorafgaand aan een behandeling om met elkaar te bepalen wat de juiste behandeling is. En ook na afloop van een behandeling om met elkaar te evalueren of de voorgeschreven behandeling de juiste bleek te zijn. Natuurlijk wordt er vertrouwelijk met de gedeelde patiëntgegevens omgegaan. Dit overleg levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan uistekende myoomzorg in alle ziekenhuizen.  

Uniforme en excellente diagnostiek
Alle deelnemende ziekenhuizen leveren uitstekende diagnostiek en zorg, waarbij voldaan wordt aan de geldende richtlijnen en eisen. Na verwijzing van de patiënte naar de poli Gynaecologie in het ziekenhuis, vindt diagnostiek plaats. Allereerst wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, waarna een vaginale echoscopie volgt die eventueel gecombineerd wordt met een abdmoniale echo. Zo nodig worden ook andere onderzoeken uitgevoerd. 

Compleet aanbod van excellente myoomzorg
Samen bieden de ziekenhuizen het complete behandelpakket waardoor de patiënte in eigen regio terecht kan voor de volledige zorg. Niet elk ziekenhuis biedt elke vorm van behandeling, dit is niet nodig en niet wenselijk. Complexe en minder voorkomende myoomzorg wordt in een aantal ziekenhuizen aangeboden. De partners weten welke specifieke myoombehandeling in het andere ziekenhuis geboden wordt en verwijzen de patient zo nodig naar het andere ziekenhuis.

Geen myoomzorg in het Erasmus MC
In het Erasmus MC kunnen patiënten niet (langer) terecht voor diagnostiek en / of behandeling van myomen. Het is namelijk niet noodzakelijk om deze zorg in een academische setting aan te bieden.