Er zijn verschillende soorten operaties mogelijk om vleesbomen te verwijderen | MyoomzorgMyomen zijn goedaardige knobbels in de spierwand van de baarmoeder | MyoomzorgGynaecologen in de regio Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis in een samenwerkingsverband | Myoomzorg

Operatie

Er zijn verschillende soorten operaties mogelijk om vleesbomen te verwijderen:

Verwijdering via hysteroscopie
Myomen die voor het grootste deel in de baarmoederholte liggen of onder het slijmvlies, kunnen worden verwijderd door een hysteroscopische operatie. Hiervoor wordt de patiënte opgenomen in het ziekenhuis. Deze techniek heeft als voordeel dat er geen littekens in de baarmoeder ontstaan. Bij deze ingreep wordt de baarmoeder behouden. Voor meer informatie, zie de folder 'Therapeutische hysteroscopie'. 

Enucleatie
Als myomen aan de buitenzijde van de baarmoeder of in de wand zitten, kunnen ze worden uitgepeld: myoomenucleatie. Dit kan bij kleine of gesteelde myomen plaats vinden door middel van een kijkoperatie (laparoscopie) of een buikoperatie (laparotomie). De gynaecoloog gaat na welke ingreep voor de patiënte het meest wenselijk is. De patiënte wordt voor deze behandeling opgenomen. Bij deze ingreep wordt de baarmoeder behouden en blijft de mogelijkheid bestaan om zwanger te worden. 

laparoscopische operatie
           Tekening laparoscopische operatie

Embolisatie

Via een slangetje in de lies worden met behulp van kleine bolletjes enkele bloedvaten naar de myomen afgesloten. Binnen drie tot zes maanden zullen de myomen slinken en verdwijnen of verminderen de klachten. In de regio wordt deze behandeling in een aantal ziekenhuizen aangeboden. Embolisatie vindt plaats op de röntgenafdeling door een radioloog. De gynaecoloog adviseert deze behandeling alleen als de patiënte zeker weet dat zij niet (meer) zwanger wil worden, omdat er een kans is op voortijdige overgang.

Myoomembolisatie
               Tekening myoomembolisatie

Verwijderen van de baarmoeder

Bij zeer ernstige klachten van myomen, kan een definitieve oplossing van de klachten zijn om de baarmoeder te verwijderen. Dit kan gebeuren via de schede (vaginaal) of per laparoscoop (kijkbuisoperatie) of via de buikwand(abdominaal). Een voorwaarde hiervoor is, dat er geen sprake meer is van een kinderwens want dit is na deze operatie niet meer mogelijk. Voor meer informatie, zie de folder 'Baarmoederverwijdering'.