De behandeling kan bestaan uit medicijnen en/of een operatie | MyoomzorgUitstekende en complete diagnostiek en myoomzorg | MyoomzorgGynaecologen in de regio Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis in een samenwerkingsverband | Myoomzorg

Behandelopties

Als er geen klachten zijn, is een behandeling van de myomen doorgaans niet nodig. Wel kan de gynaecoloog besluiten om de groei van de myomen met enige regelmaat te controleren. Blijkt het myoom snel te groeien of zijn er duidelijke klachten, dan wordt een behandeling voorgesteld. Er zijn verschillende behandelingen, variërend van medicijnen tot een operatie. Welke behandeling wordt voorgesteld, hangt af van het doel: de klachten verminderen, de groei van myomen tegengaan of myomen verwijderen. Het effect van de behandeling wisselt. Rekening wordt gehouden met het aantal myomen, de plaats en grootte van de myomen, de leeftijd van de patiënte en de eventuele wens (nog) zwanger te worden.

Omdat myomen niet bedreigend zijn, kan de patiënt vaak voldoende tijd nemen om te beslissen over de gewenste behandeling.

Medicamenteuze behandeling
Met medicijnen wordt geprobeerd de hoeveelheid bloedverlies en/of menstruatiepijn te verminderen. De myomen blijven bestaan, al worden ze soms iets kleiner. Bij veel en/of grote myomen en bij myomen in de baarmoederholte kan het effect van medicijnen tegenvallen. Stopt de patiënte met de medicijnen, dan komen de klachten meestal terug.

Opties zijn:
-  prostaglandine-synthestase-remmers (diclofenac, ibuprofen, indometacine, naproxen): beïnvloedt de pijn en zorgt voor vermindering bloedverlies;
-  tranexaminezuur (cyclokapron): beïnvloedt de stolling van het bloed;
-  de pil: vermindert het bloedverlies;
- progesteronpreparaten (orgametril, primolut, Cerazette, Implanon, Mirena): baarmoederslijmvlies wordt niet gestimuleerd waardoor menstruatie wegblijft;
-  LHRH-antagonisten: onderdrukken de aanmaak van hormonen in de eierstokken en bootsen de menopauze na;
-  Ulipristal met de kanttekening dat hier onderzoek naar wordt verricht i.v.m. bijwerkingen op de lever. 

Operatieve behandeling
Wanneer myomen verwijderd worden maar de baarmoeder behouden blijft, bestaat de kans dat er na de behandeling opnieuw myomen ontstaan. Soms is het technisch onmogelijk de baarmoeder te behouden, met name als er meerdere myomen zijn. Er zijn verschillende behandelingen waarbij de baarmoeder behouden kan blijven:
- hysteroscopische myoomresectie: verwijdering via een hysteroscopische operatie;
- myoomenucleatie: uitpellen van de myomen via een laparoscopie of laparotomie;

Voor een definitieve oplossing van de klachten kan het soms de beste keuze zijn de baarmoeder te verwijderen. Het bloedverlies verdwijnt hiermee. Het effect op rug- of buikklachten is minder goed te voorspellen. De uterusextirpatie kan laparoscopisch of laparotomisch gebeuren.


Laparoscopische operatie

Myoomembolisatie
Afsluiting van de bloedvaten naar de myomen, via een slangetje in de lies, waardoor deze krimpen binnen drie tot zes maanden. Deze behandeling wordt niet in alle ziekenhuizen toegepast. Embolisatie vindt plaats op de röntgenafdeling, door de radioloog. De gynaecoloog adviseert deze behandeling alleen als de patiënte zeker weet dat zij niet (meer) zwanger wil worden.


Tekening myoomembolisatie

Compleet aanbod van excellente myoomzorg
De partners van Myoomzorg leveren allen uitstekende myoomzorg, die voldoet aan alle geldende richtlijnen en eisen. Samen bieden de partners het complete behandelpakket waardoor de patiënte in eigen regio terecht kan voor de volledige zorg. Niet elk ziekenhuis biedt elke vorm van behandeling. Dit is niet nodig en niet wenselijk. Complexe en minder voorkomende myoomzorg wordt in een aantal ziekenhuizen aangeboden. Waar nodig verwijst de gynaecoloog de patiënte zodoende door naar een ander ziekenhuis.