Gynaecologen in de regio Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis en expertise | MyoomzorgUitstekende en complete diagnostiek en myoomzorg | MyoomzorgGynaecologen in de regio Zuidwest-Nederland bundelen hun kennis in een samenwerkingsverband | Myoomzorg

Het samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband Myoomzorg bundelen dedicated gynaecologen uit de ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hun kennis en expertise inzake de diagnostiek en behandeling van myomen. Met als resultaat dat de patiënten in deze regio terecht kunnen voor excellente, doelmatige en complete myoomzorg, uniform geleverd volgens de beste standaard. De patiënte ontvangt de juiste myoomzorg op de juiste plaats en kan in haar eigen regio terecht voor de volledige behandeling. Expertise ontstaat door samenwerking.

Regionaal overleg
Eens per kwartaal overleggen de aan de myoomzorg toegewijde gynaecologen uit de deelnemende ziekenhuizen met elkaar. Expertise wordt dan met elkaar gedeeld en gebundeld. Nieuwe ontwikkelingen en technieken worden besproken. Ook worden complexe zorgvragen met elkaar besproken: prospectief teneinde de juiste behandeling met elkaar te bepalen én retrospectief teneinde te evalueren of de voorgeschreven behandeling de juiste bleek te zijn en het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Dit overleg draagt bij aan uitstekende myoomzorg in alle ziekenhuizen.

Uniforme en excellente diagnostiek
Alle deelnemende ziekenhuizen leveren excellente diagnostiek en zorg, die voldoen aan de geldende richtlijnen en eisen. Na verwijzing van de patiënte naar de poli Gynaecologie in het ziekenhuis, vindt diagnostiek plaats. Allereerst wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd, waarna een vaginale echoscopie volgt die eventueel gecombineerd wordt met een abdominale echo. Indien er sprake lijkt te zijn van een cavum deformatie of verdenking op een myoom, wordt een watercontrastecho idealiter direct uitgevoerd.  

Compleet aanbod van excellente myoomzorg
Samen bieden de ziekenhuizen het complete behandelpakket waardoor de patiënte in eigen regio terecht kan voor de volledige zorg. Niet elk ziekenhuis biedt elke vorm van behandeling, dit is niet nodig en niet wenselijk. Complexe en minder voorkomende myoomzorg wordt in een aantal ziekenhuizen aangeboden. De partners weten welke specifieke myoombehandeling in het andere ziekenhuis geboden wordt en verwijzen de patiënt zo nodig naar het andere ziekenhuis.

Geen myoomzorg in het Erasmus MC
In het Erasmus MC kunnen patiënten niet (langer) terecht voor diagnostiek en / of behandeling van myomen. Het is namelijk niet noodzakelijk om deze zorg in een academische setting aan te bieden.